БІЛІМ

БАКАЛАВР

Білім беру саласының коды және сыныптамасы:
6B02 – Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Кадрларды даярлау бағытының коды және атауы:
6В021 – Өнер

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:
6B02101 – Дизайн
Оқу мерзімі:
5 жыл

Берілетін дәреже:
6В02101 Дизайн білім беру бағдарламасы бойынша өнер бакалавры

МАГИСТРАТУРА

Білім беру саласының коды және сыныптамасы:
7М02 – Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Кадрларды даярлау бағытының коды және атауы:
7M021 – Өнер

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:
7М02101 – Дизайн

Оқу мерзімі:
1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл

Берілетін дәреже:

  • Ғылыми-педагогикалық бағыт (2 жыл) 7М02101 – Дизайн білім беру бағдарламасы бойынша өнертану ғылымдарының магистрі
  • Бейінді бағыт (1, 1.5 жыл) 7М02101- Дизайн білім беру бағдарламасы бойынша өнер магистрі