«Дизайннегіздерінзерттеудеұлысуретшілердіңкартиналарыныңрепродукцияларынпайдалану» тақырыбы бойыншамастер-класс

Жаңалықтар

2022 жылдың 09 қарашасында Өнер және дизайн жоғарғы мектебінде «Дизайн негіздерін үйрену кезінде ұлы суретшілердің картиналарының репродукцияларын пайдалану» тақырыбы бойынша мастер-классы өтті.

Мастер-класстың мақсаты: картиналардың репродукцияларын қолданудағы дидактикалық міндеттер идеяларды қалыптастыруға, жалпы және жеке ұғымдарды қалыптастыруға, заңдылықтарды анықтауға, салыстыру, бөлектеу қабілеттеріне көмектеседі.

Көрнекілік пен қызығыушылықты қолданбайтын Дизайн және оларды қолданатын дизайн екі түрлі нәрсе. Біріншісі студент үшін қаншалықты қиын және қызықсыз болса, екіншісі де қызықты және тартымды.

Картиналардың репродукцияларын қолдану студенттерді логикалық ойлауға үйретеді, оларда көркемдік – бейнелі ойлауды, эстетикалық талғамды, сұлулықты қабылдау және түсіну қабілеттерін дамытады.

Пікір үстеу